====== Informacje o wiki FTIMS ====== ~~NOTOC~~ ===== Kontakt techniczny ===== Osobą, zajmującą się utrzymywaniem porządku na tym wiki oraz stroną techniczną, jest [[http://robert.nowotniak.com/|Robert Nowotniak]] (rok 5, specjalizacja SIIO). >Początkowo to wiki stanowi rozwinięcie szkicu [[http://robert.nowotniak.com/ftims.txt|listy zagadnień]], którą uzupełniam od kilku ostatnich semestrów --- //[[robert@nowotniak.com|Robert Nowotniak]] 2006/06/10 13:02//. ===== Otwartość na zmiany ===== FTIMS Wiki w obecnym stanie ma charakter bardzo próbny, wszystkie pomysły, które masz, mogą być bardzo przydatne. Nie obawaj się poprawiać, uzupełniać lub dodawać nowych treści w umieszczonych tu materiałach. >Jeżeli mimo wszystko, nie będzie chętnych, do rozbudowy tego wiki, to będę jej używał do porządkowania własnych notatek, tak jak dotąd robiłem to w zwykłym pliku tekstowym --- //[[robert@nowotniak.com|Robert Nowotniak]] 2006/06/10 23:51// ===== Pierwotny zamysł ===== Wiki FTIMS nie ma na celu umieszczania tu kompletnych notatek, pełnych sformułowań twierdzeń itp., ale streszczenie faktycznego programu realizowanego na poszczególnych przedmiotach, który często nieco odbiegał od opisów tematów wyszczególnionych na oficjalnej [[http://www.ftims.p.lodz.pl/html_files/opisy_przedm_pl.html|stronie]] z opisami przedmiotów.\\ Zadaniem tego wiki jest uporządkowanie zagadnień, które pojawiają się w trakcie naszych studiów na kolejnych semestrach, umożliwienie ich łatwego wyszukiwania.\\ Na stronach dotyczących poszczególnych przedmiotów szczególnie cenne będzie umieszczanie informacji o tym, jak odbywały sie dane zajęcia, ile nakładu pracy wymagało ich zaliczenie, oraz na co szczególnie należało zwrócić uwagę. ===== Zasady publikowania materiałów ===== Materiały tu opublikowane są udostępnione na [[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/|Licencji Creative Commons]], z zachowaniem warunków uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, i publikacji na tych samych warunkach. Jednak może to podlegać dyskusji i zostać zmienione.

ftims_wiki.txt · ostatnio zmienione: 2009/06/06 16:28 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki