====== Cybernetyka ====== * Obiekt sterowania, urządzenie sterujące * Modele formalne systemów sterowania * Sterowanie przy zadanym stanie (wyjściu) * Sterowanie optymalne * Optymalizacja parametryczna * Przekształcenie Laplace'a * Równanie stanu * Transmitancja * Układy liniowe * Adaptacja * Adaptacyjne i uczące się systemy sterowania * Sterowanie w systemie zamkniętym * Determinizacja Zagadnienia z oficjalnej strony z opisem przedmiotu: * Cele i zadania cybernetyki, struktura cybernetyki, system cybernetyczny. * Modele układów dynamicznych. Układanie równań dynamiki dla systemów mechanicznych, elektrycznych, cieplnych i ekonomicznych. * Pojęcie systemu dynamicznego i przestrzeni fazowej. Stabilność. * Pojęcia podstawowe sterowania. Sprzężenie proste i zwrotne. Rodzaje kontroli i sterowania. * Stan układu dynamicznego, klasyfikacja układów dynamicznych. Równania stanu dla układów liniowych i nieliniowych. Linearyzacja równań stanu. * Rozwiązywanie równań stanu dla układów liniowych. * Sterowalność i obserwowalność liniowych układów dynamicznych. * Analiza wrażliwości układów sterowania. * Identyfikacja układów dynamicznych z wykorzystaniem modeli rzędu pierwszego i drugiego. * Sterowanie statyczne optymalne z uwzględnieniem różnych typów ograniczeń. Twierdzenie o mnożnikach Lagrangea. Iteracyjne wyznaczanie ekstremum. * Optymalizacja dynamiczna. Rodzaje wskaźników jakości sterowania.\\ Równania sprzężone, hamiltonian i układ kanoniczny. Warunek konieczny minimum funkcjonału. Zasada maksimum Pontriagina.

przedmioty/cybernetyka.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:44 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki