====== Fizyka I ====== - Wybrane zagadnienia dynamiki * Skalarny i wektorowy charakter wielkości fizycznych. Pojęcia związane z ruchem. * Zasady dynamiki Newtona. Siły bezwładności. Pęd ciała. Energia kinetyczna i potencjalna. * Ruch obrotowy bryły. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły. * Pole grawitacyjne. Ruch ciała w polu grawitacyjnym. - Ruch drgający * Siła sprężysta, drgania harmoniczne proste, częstotliwość własna. Kinematyka i dynamika ruchu harmonicznego prostego. Drgania złożone. * Praca i energia w ruchu harmonicznym. * Drgania tłumione, wymuszone. Rezonans. - Ruch falowy * Fala harmoniczna, amplituda, długość fali, częstotliwość. Zasada Huyghensa. Dyfrakcja. * Dyspersja fal. Prędkość fazowa i grupowa fal. Paczki falowe. Równanie falowe. * Energia i natężenie fali * Zjawiska falowe na granicy ośrodków. * Interferencja fal. Spójność. Fale stojące. Dudnienia. * Zjawisko Dopplera. - Teoria kinetyczno-molekularna materii i elementy fizyki statystycznej * Model gazu doskonałego * Zjawiska transportu * Siły Van der Waalsa. Równanie stanu gazu rzeczywistego. Punkt krytyczny. * I i II zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego. Zagadnienia odwracalności procesów. Entropia. * Rozkład kanoniczny Gibbsa. Statystyka Boltzmana.

przedmioty/fizyka_i.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:19 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki