====== Komputerowe Systemy Rozpoznawania ====== 1. **Logika rozmyta** * f-cja charakterystyczna * zbiór rozmyty * nośnik supp, alpha-przekrój * liczba kardynalna - suma wart. f. charakterystycznej * stopień rozmycia in(A) * wypukłość, normalność * dopełnienie 1 - mi * **normy trójkątne**, suma (s-norma), iloczyn * t-norma: * przemienna, łączna * monotoniczna względem obu arg. * el. neutralny i zerowy * dualność s- i t-norm * relacje rozmyte * zwrotność, symetryczność, przechodniość * relacja podobieństwa * zwrotna, symetryczna, przechodnia niekoniecznie (Poincare) * Podobieństwo zbiorów * miara zbioru * odzw. podzbiory w p-ni w liczb. rzeczywiste nieujemne * mi(zb.pusty) = 0 * mi(A suma B) < = mi(A) + mi(B) * Miara Jaccarda (miara iloczny / miara sumy) * simple matching coefficient * r_card * miara dice'a * miara zachodzenia * podobieństwo wektorów liczbowych * współczynnik korelacji * amplituda kosinusowa * minimum-maximum * średnia arytmetyczna - minimum * średnia geometryczna - minimum * moduł - ekspoment * odległość zbiorów danych * metryka ro: X x X -> R nieujemne * ro(a,a) = 0 * symetryczna * nierowność trójkąta * metryka miejska * odległość hamminga * edit distance * Loewenstein distance 2. **Podsumowania lingwistyczne** * Zmienna lingwistyczna * nazwa L, zbiór etykiet H, p-ń rozważań, generowanie etykiet G, reguła semantyczna M * spójniki AND, OR, NOT * Modyfikatory: zagęszczenie, rozcieńczenie * Kwantyfikatory * Absolutny * Względny * Podsumowanie w dwóch formach * Miara: * Yagera * Kacprzyka * Nowe miary podsumowań

przedmioty/komputerowe_systemy_rozpoznawania.txt · ostatnio zmienione: 2007/12/02 20:47 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki