====== Metody Numeryczne ====== * Uwarunkowanie zadania numerycznego * Rachunek macierzowy * Rozkład LU (górno- i dolnotrójkątna) * Rozkład SVD (Singular Value Decomposition) * Rozkład QR (ortogonalna i trójkątna) * Ortonormalizacja Gramma-Schmidta * wartości własne, równanie charakterystyczne, widmo macierzy * Przestrzenie liniowe * Równania nieliniowe * Metoda Newtona, Newtona-Rhapsona * Układy równań liniowych * Metody skończone * Metoda Gauss'a * Metoda Gauss'a-Jordan'a * rozkład LU * Metody iteracyjne * Metoda Gauss'a-Seidel'a * Metoda Jacobiego * Metoda Richardson'a * metoda nadrelaksacji SOR * Metoda macierzy odwrotnej * Układy Crammer'a * twierdzenie Kroneckera-Capellego * Rozwiąznywanie równań nieliniowych * Interpolacja * interpolacja wielomianowa * wielomian Lagrange'a * wielomian Newtona * interpolacja trygonometryczna * interpolacja funkcjami sklejanymi * różnice skończone * Aproksymacja średniokwadratowa, jednostajna * wielomiany Legendre'a * wielomiany Czybyszewa cos(n arccos x) * wielomiany Hermite'a * Ekstrapolacja Richardson'a * Całkowanie numeryczne * kwadratury Gaussa * wielomiany Laguerre'a * kwadratury Newtona-Cotesa * wzór trapezów, Simpsona * Rozwiązywanie równań i układów równań różniczkowych * metoda Eulera * metoda Heun'a * metoda Rungeggo-Kutty * równanie sztywne * Algorytm BDF - backward differation formulas * Metoda Elementów Skończonych

przedmioty/metody_numeryczne.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:40 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki