====== Niezawodność systemów Komputerowych ====== Pomimo że poniższa lista jest tak długa, zaliczenie tego przedmiotu u dr Bereły było banalne. Nie będąc na żadnym wykładzie, trzeba było mieć pecha, aby z testowych kolokwiów mieć czwórkę. FIXME - Zadania niezawodności * Niezawodność w sensie opisowym i wartościująco-normatywnym * Podstawowe pojęcia niezawodności * Obiekt: działający, dwustanowy w sensie niezawodności, jednorazowego użycia, naprawialny, naprawiony, niedziałający, nienaprawialny, uszkodzony, wadliwy, wielokrotnego użycia, zużyty * Poprawne działanie obiektu * Wadliwe działanie obiektu * Element niewymienialny obiektu * Chwilowa niesprawność obiektu * Uszkodzenie obiektu:\\ nieodwracalne, nieprzewidywane, katastroficzne, odwracalne, przewidywane, na skutek procesu zużycia, tego samego rodzaju, starzeniowe * Wada obiektu, konstrukcyjna, produkcyjna, materiałowa * Błąd: konstrukcyjny, produkcyjny * Zakłócenie * Zakłócenie ciągłe * Czynniki obiektu: wewnętrzne, zewnętrzne * Otoczenie obiektu: celowo wytworzone, naturalne, sprzyjające, wymuszone * Warunki zewnętrzne obiektu * Nominalne warunki zewnętrzne obiektu * Samo regeneracja obiektu (odnawianie samoczynne) * Konserwacja obiektu * Profilaktyka * Profilaktyczna wymiana obiektu * Naprawienie obiektu * Naprawienie samoczynne obiektu (samo usuwalne uszkodzenie) * Naprawa obiektu, proces naprawy * Odnawianie, renowacja obiektu * Odnowienie obiektu * Stan fizyczny obiektu * Stan niezawodnościowy obiektu * Stan obiektu dwustanowego w sensie niezawodności: niesprawności, sprawności * Zbiór stanów obiektu: fizycznych , niezawodnościowych * Czas badania niezawodności * Oczekiwany czas badania niezawodności obiektu * Czas utrzymywania się obiektu w stanie: sprawności, niesprawności * Sumaryczny czas przebywania obiektu w stanie sprawności / niesprawności w określonym przedziale czasu * Oczekiwany czas:\\ między kolejnymi uszkodzeniami obiektu, naprawy obiektu, eksploatacji obiektu * Intensywność:\\ uszkodzeń obiektu, natychmiastowych odnowień * Prawdopodobieństwo utrzymania się obiektu w stanie sprawności w określonym przedziale czasu * Oczekiwany czas: lokalizacji uszkodzonego elementu, wymiany elementu, trwania zabiegu profilaktycznego * Sumaryczny czas eksploatacji obiektu w określonym przedziale czasu * Stan zużycia obiektu - Model niezawodnościowy obiektu * Wskaźnik niezawodności obiektu (intensywność uszkodzeń, współczynnik gotowości, średni / gwarantowany resurs) * Niezawodność obiektu: bezawaryjność, trwałość, zdolność naprawcza (podatność na naprawę) * Współczynnik gotowości * Struktura systemu: funkcjonalna, niezawodnościowa * Wektor stanów niezawodnościowych elementów systemu * System o elementach dwustanowych w sensie niezawodności * Jakość, związki niezawodności z jakością * Niezawodność: systemów, podzespołów, elementów, komputera * Matematyczna teoria niezawodności oprogramowania - ciąg procesów tłumaczących - unikanie defektów - usuwanie defektów - Statystyczne metody oceny niezawodności oprogramowania * Błędy / awarie oprogramowania * Modele niezawodnościowe oprogramowania * Charakterystyki jakości oprogramowania * Metodologia klasyfikacji błędów oprogramowania * Ocena wskaźników niezawodności i bezpieczeństwa oprogramowania * Testowanie oprogramowania * Ocena niezawodności oprogramowania na podstawie wyników testowania

przedmioty/niezawodnosc_systemow_komputerowych.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 17:48 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki