====== Programowanie obiektowe ====== * Modele cyklu życia oprogramowania * Etapy tworzenia oprogramowania obiektowego * Analiza i projektowanie * Implementacja * Notacje * Rola narzędzi CASE i standardu UML * Paradygmaty programowania obiektowego * Definicja klasy, hermetyzacja, konstruktory i destruktory, * konstruktory kopiujące, konstrukcja podobiektów, * obiekty automatyczne, dynamiczne i statyczne * Elementy analizy obiektowej * Dziedzina problemu i zakres obowiązków systemu * Weryfikacja klas i obiektów * Interfejsy i implementacje * Moduły * Dziedziczenie klas * Dziedziczenie proste * Funkcje wirtualne * Klasy abstrakcyjne Polimorfizm * Dziedziczenie wielobazowe * Kontrola zakresu dostępu * Zasłanianie, przeciążanie i przywracanie zakresu dostępu składników klasy * Dziedziczenie wirtualne * Aktywowanie konstruktorów i destruktorów w warunkach dziedziczenia * Związki między klasami na poziomie pojęciowym i implementacyjnym * Powiązania i związki zależności * Związki dziedziczenia, zawierania, posiadania, używania i związki ukryte * Pola i metody składowe oraz obiekty: statyczne, stałe i ulotne * Funkcje uprzywilejowane * Zagnieżdżenie definicji klas * Funkcje i klasy zaprzyjaźnione * Szablony funkcji i klas * Operatory i ich przeciążanie * Funkcje operatorowe * Przeciążenie operatorów: przypisania, indeksowania, wywołania funkcji, wyprowadzania do strumienia * Przykłady reprezentacji struktur: tablica asocjacyjna, klasy-iteratory, klasy-uchwyty, klasy-kontrolery i klasy-węzły * Obsługa błędów i wyjątków

przedmioty/programowanie_obiektowe.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:33 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki