**To jest stara wersja strony!** ----

A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Witaj na archiwalnej stronie Wiki FTIMS ====== **Materiały, które znajdziesz na tej stronie, to tematyczny zarys większości przedmiotów z semestrów I-IX, na które uczęszczałem podczas moich studiów magisterskich w latach 2003-2008 na Wydziale [[http://www.ftims.p.lodz.pl/|FTIMS]] Politechniki Łódzkiej. W przypadku wybranych przedmiotów zostały tutaj również zamieszczone moje notatki.** Strona ma obecnie wyłącznie charakter archiwalny i nie jest już w żaden sposób aktualizowana. [[http://robert.nowotniak.com/|dr inż. Robert Nowotniak]] {{space.png}} ~~NOTOC~~ ===== Semestr 9 ===== ^ Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania ^^^ ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |**[[przedmioty:Komputerowe systemy rozpoznawania]]** |6 |30we+30l| |**[[przedmioty:Administrowanie sieciami komputerowymi]]** |4 |30w+30l| |**[[przedmioty:Algorytmy ewolucyjne]]** |4 |30w+30l| |**[[przedmioty:Systemy informacyjne i bazy wiedzy]]** |4 |30we| |**[[przedmioty:Pracownia problemowa - projekt]]** |2 |30p| |**[[przedmioty:Seminarium dyplomowe I]]** |3 |30s| ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |**[[przedmioty:Informatyka w ochronie środowiska]]** |2 |30| |**[[przedmioty:Programowanie gier sieciowych]]** |4 |wp| |**[[przedmioty:Wprowadzenie do technologii światłowodów]]** |4 |wp| ===== Semestr 8 ===== ^ Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania ^^^ ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |**[[przedmioty:Przetwarzanie obrazu]]** |6 |30e+30l| |**[[przedmioty:Systemy multimedialne]]** |6 |30e+30l| |[[przedmioty:Programowanie usług sieciowych]] |4 |15e+30l| |[[przedmioty:Programowanie silnika]] |4 |30w+30l| |**[[przedmioty:Sztuczna inteligencja - wykład monograficzny]]** |4 |30e| |**[[przedmioty:Obliczenia inteligentne - laboratorium]]** |2 |30l| |**[[przedmioty:Podstawy robotyki - laboratorium]] **|2 |30l| |**[[przedmioty:Programowanie aplikacji internetowych]]** |2 |30p| ===== Semestr 7 ===== ^ Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania ^^^ ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |[[przedmioty:Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe]] |6 |30w+15ć+15p+e| |[[przedmioty:Metody obliczeniowe optymalizacji]] |4 |30w+30l| |[[przedmioty:Programowanie komunikacji człowiek-komputer]] |4 |30w+30l| |[[przedmioty:Obliczenia inteligentne]] |4 |30w+e| |[[przedmioty:Programowanie współbieżne]] |4 |30w+30l| |[[przedmioty:Socjologia z elementami prawa pracy]] |2 |30w| |[[przedmioty:Podstawy robotyki]] |2 |30w| ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |[[przedmioty:Kompozycja przestrzeni]] |3 |45p| ===== Semestr 6 ===== * [[przedmioty:Cybernetyka]] * [[przedmioty:Matematyka dyskretna II]] * [[przedmioty:Matematyka grafiki komputerowej]] * [[przedmioty:Modelowanie i symulacja układów ciągłych]] * [[przedmioty:Modelowanie i animacja komputerowa]] * [[przedmioty:Podstawy grafiki komputerowej]] * [[przedmioty:Podstawy kryptografii]] ===== Semestr 5 ===== ^ Przedmiot ^ pkt ^ forma^ |**[[przedmioty:Inżynieria oprogramowania II]]**|4 |30w+30p| |**[[przedmioty:Architektura komputerów II]]**|3 |15w+30l| |**[[przedmioty:Fizyka współczesna]]**|4 |30w+30l| |**[[przedmioty:Metody numeryczne]]**|5 |30we+30l| |**[[przedmioty:Równania różniczkowe i różnicowe]]**|3 |30w+15ć| |**[[przedmioty:Sygnały i układy dynamiczne]]**|4 |30w+30l| |**[[przedmioty:Bezpieczeństwo systemów operacyjnych]]**|5 |30we+15p| ===== Semestr 4 ===== * [[przedmioty:Architektura komputerów - laboratorium]] * [[przedmioty:Inżynieria oprogramowania I]] * [[przedmioty:Język obcy]] * [[przedmioty:Komunikacja społeczna]] * [[przedmioty:Niezawodność systemów Komputerowych]] * [[przedmioty:Podstawy sieci komputerowych]] * [[przedmioty:Systemy baz danych]] * [[przedmioty:Telekomunikacja - laboratorium]] * [[przedmioty:Wychowanie fizyczne]] ===== Semestr 3 ===== * [[przedmioty:Architektura komputerów]] * [[przedmioty:Fizyka II]] * [[przedmioty:Programowanie obiektowe]] * [[przedmioty:Język obcy]] * [[przedmioty:Komputerowe wspomaganie Projektowania]] * [[przedmioty:Matematyka III]] * [[przedmioty:Podstawy elektroniki i miernictwa -laboratorium]] * [[przedmioty:Telekomunikacja]] * [[przedmioty:Wychowanie fizyczne]] ===== Semestr 2 ===== * [[przedmioty:Fizyka I]] * [[przedmioty:Język obcy]] * [[przedmioty:Matematyka II]] * [[przedmioty:Podstawy elektroniki i miernictwa]] * [[przedmioty:Podstawy programowania]] * [[przedmioty:Systemy operacyjne]] * [[przedmioty:Wychowanie fizyczne]] ===== Semestr 1 ===== * [[przedmioty:Algorytmy i struktury danych]] * [[przedmioty:Matematyka dyskretna]] * [[przedmioty:Matematyka I]] * [[przedmioty:Teoretyczne podstawy informatyki]] * [[przedmioty:Wprowadzenie do informatyki]]

start.1513701626.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/12/19 17:40 przez rob
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki